Besplatni knjigovodstveni obrasci

Obrazac PEP

Besplatno preuzmite novi obrazac PEP Poreske uprave- Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa za popunjavanje u MS Word-u i u PDF-u. Članom 6. Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem objavljenom u listu “Službeni glasnik RS”,

Read more

PPDG – 1

Besplatno prezmite obrazac PPDG – 1 za popunjavanje u PDF-u. Obrazac poreske prijave za konačno utvrdjivanje poreza na prihode od samostanle delatnosti. Besplatno preuzimanje.     Napomena: Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno

Read more