Obrazac oz-10

Obrazac OZ-10 u PDF formatu

OZ-10 Obrazac  odnosno spisak obračunatih-isplaćenih zarada, je propisan PRAVILNIKOM O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. Obrazac OZ-10 se podnosi Matičnoj filijali Republičkog Fonda i to u dva primerka, oba overena potpisima i

Read more