Analitička kartica računa AK-1 Obrazac

Analitička kartica računa, odnosno obrazac AK-1, za besplatno preuzimanje i elektronsko popunjavanje. Analitička kartica je dokument u kome se prikazuju sve promene koje su knjižene na određeni računovodstveni konto. Analitička kartica predstavlja interne pomoćne dokumente na osnovu kojih se vodi Read More …

Obrazac saglasnosti oba roditelja za putovanje deteta

Obrazac saglasnosti oba roditelja za putovanje deteta nije zakonski propisan. Obrazac saglasnosti oba roditelja se popunjava u dva primerka i overava kod javnog beležnika. Ne postoji zakonska obaveza posedovanja pisane saglasnosti roditelja prilikom putovanja u inostranstvo, nema smetnji da dete Read More …