Registar medijatora

U skladu sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/2014), i Pravilnikom o načinu vođenja Registra posrednika lice koje je dobilo dozvolu za posredovanje u zakonom predviđenom postupku, upisuje se u Registar posrednika.

Registar posrednika je javan i  dostupan na sajtu Ministarstvu pravde Republike Srbije.

U Registar se upisuje svaka promena podataka koju prijavi posrednik sa dokazima o nastaloj
promeni. A Posrednik se briše iz Registra ako to sam zahteva, ili ako je doneto rešenje o oduzimanju dozvole za posredovanje, odnosno ako je istekao rok na koji je dozvola za posredovanje izdata, a nije doneto rešenje o obnavljanju dozvole za posredovanje.

Istovremeno možete pretražiti registar i na našoj stranici unosom bilo imena, ili mesta prebivališta medijatora.