Obrazac NZ-1

Besplatno preuzmite Obrazac NZ-1. Obrazac NZ-1 za popunjavanje u MS Excel -u, PDF – u i u Word -u.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, a u skladu sa članom 26. stav 1. (“Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05, 117/09), ministar za Rad i Socijalnu politiku  je doneo Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom(“Sl. glasnik RS”, br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11 – US), kojim su, u čl. 10, 12, čl. 13. st. 1, čl. 16a, 17a, 19a, čl. 39. st. 5. i čl. 44. st. 5.)

 

Ovim pravilnikom je predviđen Obrazac NZ-1, u kome je lista obračunatih naknada zarada i isplata naknada.

Ispod preuzmite besplatno NZ-1 obrazac.