Obrazac OA

Preuzmite besplatno Obrazac OA –  obračun amortizacije u poreske svrhe. Besplatan  Obrazac OA za popunjavanje u MS Wordu, Excelu i u PDF.

Obrazac OA služi za obračun amortizacije osnovnih sredstava  za poreske svrhe, u kome se ona svrstavaju po grupama (ukupno pet). Za prvu grupu amortizacija se obračunava po proporcionalnom – linearnom principu, kao što se to uobičajeno čini kod amortizacije za poslovne svrhe.risti koristi OA obrazac.

Obrazac OA (Obračun Amortizacije) se predaje uz završni obračun na kraju obračunskog perioda. Obrazac OA definisan je Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.