Odluka o promeni sedišta – obrazac u Wordu za popunjavanje

Sedište pravnog lica je regulisano Zakonom o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i to kao mesto na teritoriji Republike iz koga se upravlja preduzećem i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine, odnosno odlukom ortaka ili komplementara.

Sedište preduzeća se registruje kod Agencije za privredne registre, gde treba registrovati i svaku promenu sedišta.

Odluku o promeni sedišta obično donosi skupština društva, ali ovu promenu može usvojiti i drugi organ privrednog društva ako je tako utvrđeno statutom.

U nastavku možete preuzeti besplatan obrazac Odlukr o promeni sedišta za popunjavanje u MS Wordu.