Izjava o poverljivosti – obrazac za popunjavanje

Medijacija ili posredovanje je oblik mirnog rešavanja sporova između 2 ili više strana, uz pomoć  trećeg nepristrasnog lica- medijatora ili posrednika. Posrednici stranama pomažu u uspostavljanju konfliktom prekinute komunikacije, slobodnom iznošenju svog viđenja sukoba omugućavajući im da se međusobno slušaju i razumeju.

Jedno od osnovnih načela posredovanja je poverljivost, budući da je medijacija je strogo poverljiv postupak. Strane i medijator potpisuju Izjavu o poverljivosti kojim se obavezuju da će sve držati u tajnosti, a sesije medijacije se ne evidentiraju ni na bilo koji način.

U nastavku možete preuzeti obrazac Izjave o poverljivosti za sve učesnike u postupku medijacije u MS wordu i pdf-u za popunjavanje.