Zahtev za dobrovoljno sticanje svojstva osiguranika po članu 15. Zakona

U skladu sa članom 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Lica koja nisu obavezno osigurana mogu se dobrovoljno uključiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz osiguranja pod uslovima, u obimu i na način predviđen Zakonom.

Kako biste dobrovoljno prisutpili penzinom osiguranju potrebno je da PIO Fondu podnesete odgovarajući Zahtev.

Ovde možete besplatno preuzeti obrazac Zahteva za sticanje svojstva osiguranika po članu 15, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i to u PDF-u i u MS Wordu za popunjavanje.