Besplatan OP obrazac – Overeni potpisi lica za zastupanje

Besplatno preuzmite OP obrazac za popunjavanje u Ms Word i PDF formatu. OP obrazac sadrži spisak svih lica ovlašćenih za zastupanje privrednog društva / preduzetnika. Obrazac se obično popunjava u četiri primerka, a popunjene obrasce je potrebno overiti u Sudu.