IOS obrazac – Izvod otvorenih stavki

Besplatno preuzmite IOS obrazac za popunjavanje u MS Word, MS Excel-u i PDF formatu. Članom 18. Zakona o računovodstvu je propisano da pravna lica i preduzetnici pre sastavljanja finansijskih izveštaja usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.

Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza – izvod otvorenih stavki.