Knjižno odobrenje

Knjižno odobrenje

Knjižno odobrenje– primer za besplatno preuzimanje i elektronsko popunjavanje! Primer obrasca knjižnog odobrenja možete  preuzeti u MS Excell formatu.

 

Obrazac knjižnog odobrenja nije propisan, ali mora da sadrži neke osnovne elemente:

  • naziv, adresu i PIB izdavaoca dokumenta,
  • mesto i datum izdavanja,
  • redni broj dokumenta,
  • naziv, adresu i PIB primaoca dokumenta,
  • iznos za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV, poresku stopu i iznos za koji je smanjen iznos obračunatog PDV (u slučaju kada je prodavac u sistemu PDV-a)
  • iznos za koji je smanjen dug kupca
  • napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate (ukoliko se primenjuje)
  • broj i datum izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga koji se nakndano umanjuje knjižnim odobrenjem.

 

 

 

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.