Menično ovlašćenje za naplatu blanko menice

menično ovlašćenje

Menično ovlašćenje za naplatu blanko menice za popunjavanje u MS Word i PDF formatu preuzmite klikom na odgovarajući link.

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.