Radni nalog- primer

radni nalog- obrazac

Radni nalog kao dokument služi za iniciranje procesa proizvodnje nekog proizvoda ili izvršenje neke usluge.

Radni nalog se izdaje u obliku dokumenta, olakšava praćenje radova koje obavlja pojedinac  ili organizacijska jedinica poslovnog subjekta.

Na radnom nalogu nalaze se sve stavke koje su potrebne kako bi službenici kojima se izdaje radni nalog bili u potpunosti informisani o radovima koji ih očekuju na terenu:

  • Broj radnog naloga
  • Datum
  • Partner i objekat
  • Kategorija radova
  • Stavke radnog naloga (potrebni radovi)
  • Očekivano vreme potrebno za izvršenje usluge
  • Napomene

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.