Rešenje o porodiljskom odsustvu

Rešenje o porodiljskom odsustvu je deo neophodne dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva.

 

Rešenje o porodiljskom odsustvu sa rada radi nege deteta je propisano Zakonom.

U skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju:

1) zaposleni kod pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: zaposleni kod poslodavca);
2) lica koja samostalno obavljaju delatnost.

Naknadu zarade ostvaruje i otac, jedan od usvojitelja, hranitelj, odnosno staratelj deteta, kada u skladu sa propisima o radu koristi porodiljsko odsustvo, kao i odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

U praksi pravo na novčanu naknadu za vreme porodiljskog odsustva najčešće koriste same porodilje i to:

1) porodilje zaposlene kod pravnih i fizičkih lica;
2) porodilje koja samostalno obavljaju delatnost.

Naknada zarade utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Pun iznos naknade zarade pripada porodilji pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno.

Porodilji koja je bila u radnom odnosu, od tri do šest meseci pripada 60 odsto, a porodilji u radnom odnosu do tri meseca pripada 30 odsto od iznosa naknade zarade.

Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata.

Obračun i isplatu naknade zarade vrši poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada zaposlenima.

Poslodavcu  se vrši refundacija isplaćenih sredstava po dostavljanju dokaza da je isplatio naknadu zarade porodilji i to nakon sprovođenja dalje navedenih koraka.

Poslodavac je dužan da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi dostavi:

1) potvrdu o visini osnovne i uvećane zarade zaposlenog;
2) obračun zarade, odnosno naknade zarade koji je dužan da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo;
3) potvrdu o kretanju prosečne mesečne zarade kod poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo.

Za korisnike prava na refundaciju napred opisanih sredstava koji nemaju druge zaposlene, obračun i isplatu naknade zarada vrši opštinska, odnosno gradska uprava iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike. Opštinska, odnosno gradska uprava vrši prenos sredstava poslodavcu iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike.

Ministar nadležan za finansije i ministar nadležan za socijalna pitanja sporazumno propisuju način i postupak prenosa sredstava za isplatu naknade zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Za utvrđivanje osnovice za isplatu naknade zarade uz popunjenu potvrdu o visini osnovne zarade zaposlene, uvećane za minuli rad, za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva za svaki mesec pojedinačno, poslodavac je u obavezi da dostavi i sledeće dokaze

– obračun zarade, odnosno naknade zarade koji je poslodavac dužan da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom, za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
– izveštaj (izvod) banke sa obeleženim iznosima isplaćene zarade i uplaćenim porezima i doprinosima za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
– rešenje nadležnog organa o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje , za polsednih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je započeto korišćenje odsustva, i po isteku godine rešenje o konačnoj osnovici, samo za lice koje samostalno obavlja delatnost.

Rešenje o porodiljskom odsustvu preuzmite besplatno putem sledećih linkova:

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.