Revers za elektronsko popunjavanje

Revers

Revers je pisani dokument kojim se evidentira privremeno izdavanje robe drugom pravnom licu. Možemo reći da je ovaj obrazac pismena potvrda prijema.

Obrazac treba sadržati datum, informacije o robi ( naziv, količina, cena), kao i podatke o poslovnom subjektu koji izdaje, odnosno prima robu na revers. Popunjava se u dva primerka,.

Preuzmite obrazac besplatno klikom na neki od linkova:

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.

 

One comment

Comments are closed.