Otpremnica obrazac za popunjavanje

Otpremnica obrazac potpuno besplatno za preuzimanje, elektronsko popunjavanje i štampu!

Otpremnica je obrazac robnog knjigovodstva kojim se evidentira izlazak robe iz skladišta/ magacina. Popunjava se u tri primerka od kojih po jedan ostaje kupcu, prodavcu i magacioneru.

Zakonom o trgovini u članu 35. propisano je da je trgovac dužan da poseduje isprave o proizvodnji, odnosno nabavci, prevozu, skladištenju i prodaji robe (faktura, carinska isprava, otpremnica, skladišnica i sl.), kao i isprave kojima se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu svojstva robe kada je to propisano posebnim propisima.

Izgled obrasca nije propisan, ali mora sadržati određene elemente poput podataka o prodavcu, kupcu i robi.

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.