Skladišnica – Obrazac za popunjavanje

Skladišnica je najvažniji dokument koji se izdaje prilikom skladištenja. Skladišnica služi da se dokaže vlasništvo nad robom koja je uskladištena. 

Forma skladišnice je utvrđena Pravilnikom o sadržini, načinu vodjenja i izgledu registra robnih zapisa.

Skladištar je dužan da na zahtev ostavodavca izda skladišnicu, za robu koja mu je poverena na čuvanje. U sastavu skladišnice nalazi se priznanica i založnice, a u njima su podaci o imenu i zanimanju ostavodavca, njegova adresa odnosno prebivalište, naziv i sedište skladištara, datum i broj skladišnice, kao i lokacija skladišta.

Pored toga tu se nalaze podaci o vrsti, količini i prirodi robe koja je ostavljena na čuvanje, kao i svi dodatni podaci koji su neophodni da bi ista bila prepoznatljiva i da bi se mogla utvrditi njena vrednost.
Priznanica i založnica moraju biti povezane. Ukoliko ostavodavac želi, skladištar može podeliti robu na zasebne delove, za šta mu mora dati skladišnicu za svaki deo.


Kada je reč o pravima imaoca skladišnice, isti ima pravo da zatraži da mu se preda roba istaknuta na njoj. Imalac skladišnice može raspolagati označenom robom prenošenjem skladišnice. U slučaju prenosa skladišnice, istovremeno je preneseno i vlasništvo nad robom. Na ovaj način vrši se promet robe, i osoba koja prenosi skladišnicu, ako je u PDV, treba da izda račun za prodaju robe, osobi koja prima skladišnicu.