ODLUKA O OBUSTAVI RADA – OBRAZAC

menično ovlašćenje

Na osnovu člana 55, 56. i 116. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2003, 74/2004 i 95/2018) i člana 33. Zakona o trgovini radu („Službeni glasnik RS“ br. 52/2019) i Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja radu („Službeni glasnik RS“ br. 31/2020) generalni direktor  [Naziv preduzeća], iz [Mesto], dana __________.20__. g. donosi sledeću

ODLUKU O PRIVREMENOJ OBUSTAVI RADA [naziv radne jedinice]

Član 1.

Određuje se prekid rada za vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji za [naziv radne jedinice], a koji se nalazi u [Mesto].

Član 2.

Rad [naziv radne jedinice] biće privremeno obustavljen počev od dana __________.20__. g.  pa sve dok traje vanredno stanje u Republici Srbiji.

Član 3.

Ova odluka stpa na snagu danom donošenja.

[Ime Prezime]

Direktor

M. P.

Dostaviti:

  • Arhivi
  • Svim zaposlenima
  • Postaviti na oglasnu tablu