Ugovor o stažiranju – model ugovora

cv primer

Ugovor o stažiranju pripravnika odnosno o stručnom osposobljavanju i usavršavanju je regulisan čl. 201. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). On može da se zaključi, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita, tj. licence kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Poslodavac može, ali nije obavezan da licu koje stažira obezbedi novčanu naknadu i druga prava, u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o stažiranju. Ugovor o stažiranju nije ugovor kojim se zasniva radni odnos. što proizlazi pre svega iz samog zakona o radu. Čak je i Ministarstvo rada više puta iznosilo mišljenje o definisanju navedenog ugovora kao ugovora kojim se ne zasniva radni odnos.

Kada je reč o obrazovnom sektoru, ugovor o stažiranju je regulisan zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja . U skladu sa članom 146. ovog zakona Ustanova i pripravnik – stažista zaključuju ugovor o stručnom usavršavanju u trajanju od najmanje godinu, a najduže dve godine.

Besplanto preuzmite model ugovora o stažiranju za popunjavanje u Wordu i PDF-u