Ugovor o zajmu novca – Model ugovora za popunjavanje

Ugovor o zajmu

Ugovor o zajmu je ugovor kojim se zajmodavac obavezuje da zajmoprimcu preda u svojinu određenu količinu novca, a zajmoprimac se obavezuje da istu količinu novca vrati zajmodavcu u određenom roku, najčešće uz naknadu odnosno kamatu.

Ugovorene strane samostalno utvrđuju rok u kom je zajmoprimac obavezan da vrati zajam, a ukoliko nije utvrđen rok za vraćanje, pravilo je da se predmet zajma vrati po isteku primerenog roka. koji ne može biti kraći od dva meseca.

Prilikom sklapanja ugovora o zajmu posebno bitna za zajmoprimca je naknada. Kamata ili interes predstavljaju novčanu nadoknadu kod novčanih zajmova, ali obuhvata i naknadu i u drugim zamenljivim stvarima, ne samo u novcu. U nekim okolnostima, moguće je sklopiti i ugovor o zajmu bez naknade. Ovo je najčešće slučaj kod zajmova povezanim licima.

U nastavku možete preuzeti besplatan model ugovora o zajmu za popunjavanje u Wordu i PDF-u.

Besplanto preuzmite model ugovora o zajmu za popunjavanje u Wordu i PDF-u