5 primera savršenih molbi za posao: Kako se istaći među konkurencijom?

m obrazac

Kada tražite novi posao, vaša molba za posao može biti vaša najvažnija alatka da se istaknete medju konkurencijom. Međutim, pisanje efektivne molbe može biti izazovno – kako se istaći među konkurencijom i privući pažnju poslodavca?

U ovom članku, predstavljamo vam 5 savršenih primera molbi za posao koje će vam pomoći da se izdvojite i privučete pažnju poslodavaca. Ovde su navedeni primeri molbi za posao koji su izuzetno korisni i mogu poslužiti kao sjajna polazna tačka za vašu sopstvenu molbu. Međutim, važno je napomenuti da je prilagođavanje vaše molbe specifičnim potrebama i veštinama od ključne važnosti za uspešno apliciranje na željenu poziciju. Stoga, iskoristite ovaj članak kao inspiraciju i prilagodite primere u skladu sa svojim potrebama i veštinama. Srećno u vašoj potrazi za  poslom!

Primer molbe za posao Pedagoga u školi

Poštovani,

Obraćam vam se povodom oglasa za radno mesto Stručnog saradnika – pedagoga sa 50% radnog vremena u Osnovnoj školi “Mladost” u Vrnjcima.

Imam završen fakultet i ispunjavam sve opšte i posebne uslove propisane Zakonom o radu i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Pored toga, posedujem odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi.

Kao osoba koja voli rad sa decom i koja želi da doprinese njihovom razvoju, verujem da bih se dobro uklopila u vaš kolektiv. Posedujem veštine za rad sa decom i roditeljima, kao i sposobnost da motivišem učenike i podstaknem njihovu radoznalost i kreativnost. Takođe, imam iskustvo u radu sa decom i mladima.

Uz molbu dostavljam sve potrebne dokumente i uverenja, uključujući uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overeni prepis diplome o stečenom obrazovanju i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom.

Unapred se zahvaljujem na vašem vremenu i razmatranju moje kandidature.

S poštovanjem,

[Ime i prezime]

Primer molbe za posao Advokatskog pripravnika

Poštovani,

Sa zadovoljstvom se prijavljujem na Vaš oglas za prijem advokatskog pripravnika koji ste objavili na Vašoj internet stranici. Kao diplomirani/-a pravnik sa aktivnim znanjem rada na računaru i poznavanjem Microsoft Office programa, želim da se pridružim Vašem pravnom timu.

Pored toga, posedujem znanje engleskog jezika na B2 novou i vozačku dozvolu B kategorije. Verujem da bih svojim znanjima i sposobnostima bio/la vredan/-a član/-ica Vašeg tima.

U prilogu Vam dostavljam moj CV i molim Vas da ga razmotrite. Spreman/-na sam da učim, radim i doprinesem u svakom pogledu.

Unapred se zahvaljujem na Vašem vremenu i razumevanju.

S poštovanjem,

[Ime i prezime]

Primer molbe za posao Diplomiranog pravnika na izdavanju registracionih nalepnica

Poštovani,

Sa zadovoljstvom sam pročitao/la Vaš oglas za radno mesto diplomiranog pravnika u kompaniji TID-INGPROJEKT DOO Niš. Kao osoba sa VII nivoom stručne spreme, te sa iskustvom rada na računaru, zainteresovan/-a sam za ovaj posao.

Spreman/-na sam da doprinesem svojim znanjem i iskustvom radu Vaše kompanije. Verujem da bih svojim znanjima i sposobnostima bio/la vredan/-a član/-ica Vašeg tima.

U prilogu Vam dostavljam moju radnu biografiju i nadam se da ćete mi pružiti priliku da se detaljnije predstavim na razgovoru za posao.

Hvala Vam na vremenu i razumevanju.

S poštovanjem,

[Ime i prezime]

Primer molbe za posao Nastavnika istorije u srednjoj školi

Poštovani,

obraćam Vam se u vezi sa otvorenim radnim mestom za nastavnika istorije u Vašoj ustanovi. Želim da se prijavim na konkurs i postanem deo Vašeg tima, jer smatram da mogu doprineti kvalitetu obrazovno-vaspitnog rada.

Imam odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. gl. RS” br. 88/2017, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21), kao i profesorsko zvanje za predmet istorija. U vezi sa tim Vam prosleđujem overenu kopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme, dokaz o neosuđivanosti i uverenje o državljanstvu Republike Srbije.

Posedujem psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima i zadovoljavam sve ostale uslove propisane konkursom. Takođe, služim se madjarskim jezikom na odgovarajućem nivou za obrazovno-vaspitni rad u Vašoj ustanovi.

Smatram da bi moje obrazovanje, iskustvo i profesionalna posvećenost bili vredan doprinos razvoju Vaše ustanove. Rad sa mladim ljudima predstavlja mi veliko zadovoljstvo i inspiraciju za dalje usavršavanje u ovoj oblasti.

Zahvaljujem Vam na pažnji i nadam se pozitivnom odgovoru.

S poštovanjem,

[Ime i prezime]

Primer molbe za posao Laboratorijskog tehničara

Poštovani,

Ovim putem izražavam svoju zainteresovanost za poziciju Laboratorijskog tehničara u Ginekološko akušerskoj klinici “Narodni front” u Beogradu, u skladu sa konkursom za posao od 06.04.2023. godine.

Kao osoba sa srednjim obrazovanjem i položenim stručnim ispitom, verujem da ispunjavam sve uslove koje ste naveli u oglasu. Takođe, imam više od 6 meseci iskustva u navedenom zvanju.

Uz ovu molbu, prilažem svoju biografiju, dokaze o ispunenosti uslova konkursa:  fotokopiju lične karte, izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstvo srednje škole i kopiju licence.

Voleo bih da dobijem priliku da pokažem svoje stručne sposobnosti, znanja i veštine u Ginekološko akušerskoj klinici “Narodni front”. Rad u ovoj klinici  mi predstavljaveliku čast i priliku za dalji lični i profesionalni razvoj.

Unapred se zahvaljujem na razmatranju moje prijave i nadam se da ćete me pozvati na razgovor za posao kako bih dobio priliku da se Vam se bolje predstavim. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno me kontaktirajte na broj telefona ili e-mail adresu koju sam naveo u svojoj radnoj biografiji.

S poštovanjem,

[Ime i prezime]