M4 obrazac

Na osnovu člana 126. st. 3. i 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, broj 34/2003), Vlada Republike Srbije je donela Odluku o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 118/03, 11/06, 54/10), kojom su propisan obrazac   M-4 namenjen prijavi podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene

Ispod prezmite besplatno M-4 obrazac.