Nalog za uplatu za popunjavanje

Nalog za uplatu u PDF i MS Word formatu, za elektronsko popunjavanje i štampu!

Obrazac naloga za uplatu se popunjava u najmanje dva primerka, a obrazac može imati i više od dva primerka u zavisnosti od potreba pružaoca i korisnika platnih usluga.

Prilikom popunjavanja naloga obratite pažnju na sve obavezne elemente- iznos, šifru plaćanja, broj tekućeg računa, poziv na broj. Preporučljivo je pisati štampanim slovima, kako bi se mogućnost greške svela na minimum.

Besplatno preuzmite dokument A4 formata, sa tri popunjiva naloga za uplatu.

 

 

 

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.