Obrazac Ugovora o raskidu ugovora o prodaji nepokretnosti

Ako se nalazite u situaciji u kojoj ste ranije zaključili ugovor o prodaji nepokretnosti, a sada želite da ga raskinete, važno je da to učinite na pravilan način. Naš primer Ugovora o raskidu ugovora o prodaji nepokretnosti može vam pomoći da sačuvate vaša prava i izbegnete neugodne situacije.

U ovom ugovoru stranke se saglasno izjavljuju da raskidaju prethodni ugovor o prodaji nepokretnosti zaključen kod javnog beležnika. Ugovor o raskidu definiše uslove po kojima se ovaj raskid vrši, kao i odgovornosti prodavca i kupca u vezi sa tim.

Pre potpisivanja ovog ugovora, stranke su dužne da ga pročitaju i u potpunosti razumeju. Potpisivanjem ovog ugovora, stranke se slažu sa raskidom prethodno zaključenog ugovora o prodaji nepokretnosti.

Ukoliko planirate da raskinete ugovor o prodaji nepokretnosti, preporučljivo je da se obratite pravnom stručnjaku kako biste bili sigurni da ste sve uradili u skladu sa zakonom. Ugovor o raskidu ugovora o prodaji nepokretnosti predstavlja važan dokument koji može pomoći da se izbegnu komplikacije i neugodne situacije u budućnosti.

Ispod teksta možete besplatno preuzeti obrazac ugovora o raskidu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u Wordu i PDF-u za popunjavanje.