Sporazum o pristupanju medijaciji – model sporazuma za popunjavanje

Medijacija je postala sve popularniji način rešavanja sporova, a jedna od glavnih prednosti medijacije je što ona omogućava strankama da reše svoj spor na način koji im odgovara. U poslovnoj praski postoji standardizovan obrazac Sporazuma o pristupanju medijaciji koji se koristi u postupcima posredovanja. Ovaj obrazac je dostupan na sajtu, a koristi ga se kako bi se utvrdile osnovne informacije o samom sporu i strankama u sporu.

Ispod članka pogledati kako izgleda ovaj obrazac i preuzeti ga u elektronskom formatu. Obrazac sadrži informacije o strankama u sporu, kao što su njihovi imena i adrese, kao i detalje o sukobu koji se medijacijom želi rešiti. Ovaj obrazac je veoma važan jer se na njemu utvrđuju osnovne informacije o sukobu i strankama u sporu, a to je neophodno za uspešan postupak posredovanja.

Nije važno da li se radi o sukobu između privatnih lica ili pravnih lica, Medijator je dužan da sačini ovaj sporazum. Potpisivanje sporazuma je važan korak u medijacijskom postupku i neophodan je za početak medijacije.