Ugovor o podzakupu poslovnog prostora – obrazac za popunjavanje

menično ovlašćenje

Ukoliko nije drukčije ugovoreno osnovnim ugovorom, zakupac poslovnog prostora može zakupljenu nepokretnost ili njen deo dati u zakup drugome (podzakup), ali samo ako se time ne nanosi šteta zakupodavcu. Zato neki zakupodavci koji žele da isključiti ovu mogućnost unose ovu klauzulu u osnovni ugovor o zakupu.

Ugovor o podzakupu se zaključuje na period ne duži od onog koliko traje ugovor o zakupu i podzakup prestaje u svakom slučaju kada prestane zakup.

Na linkovima ispod možete preuzeti obrasce Ugovora o podzakupu poslovnog prostora u MS Word-u  i u PDF-u za popunjavanje.