Obrazac za reklamaciju

reklamacija

Reklamacija je zapravo prvi korak u zaštiti potršača. Ovo pravo se ostvaruje tako što se prodavcu/pružaocu usluge dostavlja popunjen Obrazac za reklamaciju (tj. ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI/REKLAMACIJA ). Ovo je zahtev koji potrošač neposredno upućuje trgovcu radi otklanjanja nesaobraznosti robe ili usluge, radi ostvarivanja prava iz garancije, zbog pogrešno obračunate cene ili radi otklanjanja drugih nedostataka za koje je odgovoran trgovac.

Potrošač takodje može da izjavi reklamaciju usmenim putem na prodajnom mestu ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, kao i telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa (čl. 57 ZZP).

Sadržina reklamacije treba da obuhvati, pored podataka o potrošaču – podnosiocu reklamacije, podatke o konkretnoj robi ili usluzi, opis kvara, nedostatka ili manjkavosti, kao i opredeljeni zahtev potrošača za otklanjanje nedostatka (opravka, zamena, umanjenje cene ili povraćaj novca).

Ovom prilikom napominjemo da Zakonom nije propisana posebna forma reklamacije, niti je propisan njen obrazac, ali je potrebno da bude izjavljena u skladu s obaveštenjem trgovca o mestu i načinu prijema reklamacija. U suprotnom, trgovac može da tvrdi da nije primio reklamaciju, u slučaju spora.

Preuzmite potpuno bezplatno Obrazac za reklamaciju u MS Wordu i PDF-u za popunjavanje. Obrzac zahteva za reklamaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl.glasnik RS“ br.62/2014).