Ugovor o građenju – model ugovora za popunjavanje

Ugovor o građenju predstavlja ugovor kojIm se jedna ugovorena strana – izvođač radova obavezuje da prema određenom projektu sagradi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili da na takvom zemljištu, na već postojećem objektu izvrši kakve druge građevinske radove, a druga ugovorena strana – naručilac radova se obavezuje da mu za to isplati određenu naknadu (cenu).

Nastavi sa čitanjem

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi UREDBU o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih

Nastavi sa čitanjem

OBRAZAC ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ODLASKA NA NJIVU U VREME ZABRANE KRETANJA USLED PANDEMIJE VIRUSA COVID-19

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanje (17:00-05:00 časova radnim danima, odnosno vikendom od petka u 17:00 do ponedeljka u 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na

Nastavi sa čitanjem