Spisak zaposlenih za overu knjižica zdravstvenog osiguranja

Besplatno preuzmite Spisak zaposlenih za overu knjižica zdravstvenog osiguranja u Excelu za popunjavanje. Spisak zaposlenih i osiguranika za overu knjižica zdravstvenog osiguranja dostavlja se filijali RFZO uz dokaz o uplati. Odlukom  o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice (“Sl. glasnik RS”, br. 131/2014) sva fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene knjižice (kartice) dužna su da uplate iznos od RSD 400, i da po izvršenoj uplati prilože Filijali dokaz o plaćanju kao i Spisak zaposlenih za overu knjižica zdravstvenog osiguranja. Spiskom treba da se obuhvate i osobe koje su osiguranici preko lica zaposlenog u preduzeću.

Uobičajna je praksa da pravno lice (poslodavac) koji vrši uplatu za izdavanje zdravstvenih kartica za zaposlene i članove porodica, uz dokaz o uplati,  dostavlja i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.