Besplatan CV obrazac evropskog formata

cv primer

Preuzmite primer CV obrasca evropskog formata u MS Word formatu.

EVROPSKI FORMAT BIOGRAFIJE/ CV- ja

LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime [ Devojačko prezime ]
Adresa [ Broj kuće, naziv ulice, poštanski broj, grad, država]
Telefon
Fax
E-mail
Državljanstvo- nije obavezno
Datum rođenja [ Dan, mesec, godina ] – nije obavezno

RADNO ISKUSTVO
• Datumi (od – do) [ Dodajte sve relevantne podatke, počevši sa najskorijim ]
• Naziv i adresa poslodavca
• Vrsta posla ili sektor
• Zanimanje ili pozicija
• Glavne aktivnosti i odgovornosti

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
• Datumi (od – do) [ Dodajte nove unose za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim ]
• Naziv organizacije obrazovanja ili osposobljavanja
• Pravac obrazovanja
• Kvalifikacije
• Nivo u državnoj kvalifikaciji
(NSS, SSS, VSS, VŠS)

LIČNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE
Životno iskustvo, nešto što nije bazirano na Vašim kvalifikacijama, a relevantno je za konkurs.
MATERNJI JEZIK [ Naznačite maternji jezik ]
DRUGI JEZICI
[ Naznačite jezik ]
• Čitanje [ Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni ]
• Pisanje [ Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni ]
• Izgovor [ Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni ]

SOCIJALNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE
Život i rad sa drugim ljudima u multikulturalnoj sredini, pozicije gde je komunikacija veoma važan faktor, kao i situacije gde je timski rad neophodan (npr.kulturni događaji, sport …)
[ Opišite sposobnosti i kompetencije, ali izbegavajte uobičajene floskule ]

OGRANIZACIONE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE
Koordinacija i administracija osoblja, projekata, budžeta. Odnosi se na posao ili dobrovoljan rad.
[ Opišite sposobnosti i kompetencije ]

TEHNIČKE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE
Korišćenje računara i druge specifične opreme.Navedite samo veštine koje zaista posedujete.
[ Opišite sposobnosti i kompetencije ]

UMETNIČKE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE- ukoliko su od značaja za posao za koji konkurišete.
Muzika, poezija, dizajn, itd.
[ Opišite sposobnosti i kompetencije ]

DRUGE SPOSOBNOSTI I
KOMPETENCIJE
Sposobnosti i kompetencije koje nisu nigde pomenute, a od važnosti su za posao za koji konkurišete.
[ Opišite sposobnosti i kompetencije ]

VOZAČKA DOZVOLA

DODATNE INFORMACIJE [ Ukoliko posedujete pismo preporuke, to navedite ovde ]

DODACI [ Navedite sve dodatke koje nameravate poslati uz CV ]