Ovlašćenje za registraciju motornog vozila

Kako napisati ovlašćenje za registraciju motornog vozila? U nastavku Vam nudimo primer ovlašćenja od strane vlasnika motornog vozila za obavljanje tehničkog pregleda i registraciju motornog vozila. Besplatno preuzmite ovlašćenje za registraciju motornog vozila.

 

OVLAŠĆENJE

 

Ovlašćujem ____________ _________ sa prebivalištem u ulici _______________, opština ___________, JMBG _______________ , Lična karta br. _________ izdata od strane MUP PU ________________ , da može izvršiti tehnički pregled i registrovati moje motorno vozilo.

 

Ovo ovlašćenje je trajno i neopozivo.

 

PODACI O VOZILU:

 

Registarska oznaka:    __________________________

Vrsta:                          __________________________

MARKA I TIP:          __________________________

BROJ šasije:                __________________________

Broj motora:                __________________________

Godina proizvodnje:   __________________________

Boja karoserije:           __________________________

 

Svu odgovornost oko upravljanja vozila ili eventualne posledice bilo koje vrste vezane za vozilo snosi __________________________.

 

 

 

 

U _____________, dana: __.__.20__. g.

Ovlašćenje daje:

______________________

(potpis vlasnika vozila)

 

 

Ime i prezime:

Adresa:

Br. l.k.

PU za Grad:

JMBG

 

Preuzmi besplatno ovlašćenje u MS Word-u i u PDF-u.