Model ugovora o poklonu za nepokretnost

Besplatno preuzmite obrazac ugovora o poklonu za nepokretnost / stan u MS Word – u ili u PDF – u.

UGOVOR O POKLONU

 

Zaključuju u ___________ dana ___.__. 20__. godine:

 

 1. __________ (__________) ______________ iz _____________, sa prebivalištem u ulici _________________ br. ______________, JMBG ________________, br. lk;

( u daljem tekstu: poklonodavac ), sa jedne strane,

i

 1. __________ (__________) ______________ iz _____________, sa prebivalištem u ulici _________________ br. ______________, JMBG ________________, br. lk;

( u daljem tekstu: poklonoprimac ), sa druge strane.

 

Član 1.

 Poklonodavac __________ (__________) ______________  je suvlasnik 1/2 stana br. __ , na __ spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje, objekat označen u katastru nepokretnosti brojem ___, u ulici ______________ br. ___, u ___________, na parceli broj ____, K.O. ___________, list nepokretnosti broj ___ K.O. _____________, sa svim pravima na zajedničkom delu zgrade i parceli.

Član 2.

 Nepokretnost opisana u članu 1. ovog Ugovora poklonodavac __________ (__________) ______________  bez ikakve naknade ili tereta poklanja,  __________ (__________) ______________.

Član 3.

Polonodavac je saglasan da poklonoprimac može knjižiti svoje pravo iz ovog Ugovora u zemljišnim knjigama i javnim evidencijama na nepokretnostima, bez njegove ikakve dalje saglasnosti i prisustva. ( clausula intabulandi )

Član 4.

Poklonoprimac prihvata poklonjene nepokretnosti.

 

Član 5.

 

Sve troškove oko zaključivanja ovog Ugovora, kao i eventualni porez na promet snosi poklonoprimac.

 

Član 6.

 

Ovaj Ugovor predstavlja volju ugovarača te ga u znak prihvatanja i odobrenja svojeručno potpisuju.

Član 7.

U slučaju spora nadležan je Sud u __________________.

Poklonodavac                                                                                      Poklonoprimac

________________                                                                            ___________________

 

 

 

3 comments

 1. DA LI SE MOŽE OVLASTITI TREĆE LICE,UMESTO POKLONODAVCA,DA OVERI UGOVOR O POKLONU NEPOKRETNOSTI PRED SUDOM?

 2. dobar dan, molim vas za pomoc.
  moj otac prepisuje malu kucu ljubavnici koju 1 god. zna. otac je teski alkoholicar. on ima jako dobru penziju od 1.800 evra. gospodja je preko advokata preuzela punomoc da podize pare po volji.
  nama deci ostaje velika kuca pored i ogromni dugovi od 20.hiljada evra.

  obe kuce su na jednom placu. velika kuca i njen predeo gde stoji zahvata deo male kuce. gospodja je zvala geometre da joj izmere i podele to kako se njoj dopada. da bi ocigledno izbegla dugove.

  majka nam je 2001 preminula.
  velika kuca je isla na oba roditelja. mi kao deca zivimo u inostranstvu. za nasledstvo nikada nismo bili pitani. iz inostranstva je tesko praviti prijave.

  u slucaju da moj otac premine. ko te dugove preuzima?

  unapred hvala!

Comments are closed.