Obrazac potvrde o zaradi – NZS

obrazac potvrde o zaradi

Obrazac potvrde o zaradi, odnosno osnovici osiguranja je neophodan za prijavu na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Pravo na novčanu naknadu kao pravo iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti ostvaruje se na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Odredbom člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016), propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Više o neophodnoj dokumentaciji možete pročitati ovde.

Obrasci su preuzeti sa sajta Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.