Odluka o visini depozita u maloprodaji (primer)

Odluka o visini depozita

Odluka o visini depozita u maloprodaji -primer za besplatno preuzimanje i popunjavanje.

Sadržaj obrasca Odluka o visini depozita u maloprodaji nije propisan.

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost (Sl.glasnik RS br 57/04 i 11/10) a u cilju obezbeđenja uslova za početak rada sa kupcima nakon uplate pazara od prodate robe i usluga je u okviru firme/ depozita moguće doneti odluku o visini depozita.

 

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.