Ugovor o prodaji robe

Ugovor o prodaji robe

Ugovor o prodaji robe je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (prodavac) obavezuje da robu koju prodaje preda drugoj ugovornoj strani (kupcu), tako da ovaj stekne pravo raspolaganja, pravo svojine, dok se kupac obavezuje da prodavcu za to isplati određenu novčanu nadoknadu.

Ugovor o prodaji robe podrazumeva razmenu robe za novac.

Primer ugovora o prodaji robe za elektronsko popunjavanje možete besplatno preuzeti u PDF i MS Word formatu.

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.

 

2 comments

    1. Postovani, greska je ispravljena. Mozete skinuti obrazac za popunjavanje u MS Word-u.
      Pozdrav,

Comments are closed.