Sporazumni prestanak radnog odnosa

Sporazumni prestanak radnog odnosa je regulisan čl. 177. Zakona o radu. Pored obavezne pismene forme sporazuma propisane stavom 1 ovog člana. Poslodavac ima obavezu da zaposlenog, takođe u pismenoj formi, obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti.

Besplatno preuzmite primer sporazumnog prestanka radnog odnosa u PDF i MS Word formatu, za elektronsko popunjavanje.

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.