Kako se piše CV i šta treba da sadrži?

kako se piše cv

Kako se piše CV i šta treba da sadrži je regulisano određenim smernicama kojih bi se trebalo pridržavati.

Kako se piše CV smo donekle obradili u prethodnim tekstovima- pročitajte opšta pravila za pisanje CV- ja, preporučeni način formatiranja teksta i kako treba da izgleda CV,  a možete pogledati i primer cv obrasca.

U ovom članku ćemo se pozabaviti sadržajem radne biografije i redosledom navođenja podataka, odnosno time kako se piše CV.

Sjajnu infografiku vezanu za digitalni pravopis možete pogledati ovde.


 

SADRŽAJ RADNE BIOGRAFIJE, ODNOSNO CV- ja

Prilikom pisanja CV- ja predviđeni su određeni elementi koji se moraju navesti, odnosno forma koju bi trebalo ispoštovati.

Svaki od ovih elemenata se navodi kao poseban pasus, sa jasno istaknutim podnaslovom.

 • Lični podaci
 • Obrazovanje
 • Radno iskustvo
 • Druge kvalifikacije- kursevi i seminari, poznavanje jezika, rad na računaru, posedovanje vozačke dozvole
 • Veštine i sposobnosti
 • Ostalo

 

 

Lični podaci

 • U gornjem delu biografije se nalaze lični podaci i fotografija kako bi bili lako uočljivi. Ovde treba navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu.
 • Fotografija nije obavezna, ali ako želite da je stavite neka bude malog formata, kao za ličnu kartu.

Obrazovanje

 • Ovde treba navesti koju ste srednju školu i fakultet završili, sedište navedene obrazovne ustanove, smer koji ste pohađali i u kom periodu.
 • Najpre se navode najskoriji podaci, npr. master, a onda retrospektivno podaci iz prethodnih godina.
 • Prosek navedite samo ukoliko prelazi 8,00.

Radno iskustvo

 • Navedite i poslove koje ste obavljali, a da nisu bili u opisu radnog mesta. Ukoliko nisu važni za radno mesto za koje konkurišete, ne morate ih opisivati, samo ih navedite.
 • Navedite i istaknute rezultate i uspehe za svaku radnu poziciju ako ih je bilo.
 • Navedite ime firme, trajanje radnog odnosa, radno mesto na kom ste radili uz kratak opis vaših dužnosti, obaveza.
 • Najpre se navode najskoriji podaci o trenutnom/ najskorijem zaposlenju, a onda retrospektivno podaci iz prethodnih godina.
 • Ukoliko nemate radnog iskustva (ili ga imate malo) navedite prakse, volonterske radove, angažman u studentskim organizacijama, privremene poslove i sl. Na taj način će poslodavac imati uvid u Vaše radne navike.
 • Ako nemate nikakvog radnog iskustva, napišite u čemu biste voleli da se usavršite i šta biste voleli da postignete na poslu, kako bi poslodavac uvideo da ste ambiciozni i imate želju da napredujete.

Poznavanje jezika

 • Ovde navedite sve strane jezike kojima se služite, kao i odgovarajući nivo znanja (osnovni, srednji, odlični). Budite iskreni jer je ovo jedna od stvari koje poslodavci proveravaju prilikom intervjua za posao.

Poznavanje rada na računaru

 • Navedite sve programske pakete i aplikacije kojima se aktivno služite, vodeći računa o tome da budete iskreni. Znanje iz oblasti rada na računarima se lako da proveriti.

Kursevi i seminari

 • Ovaj segment je naročito važan ako nemate radnog iskustva. Pokazuje da imate želju da učite i da se usavršavate u profesionalnom smislu.
 • Navedite sve kurseve i seminare koje ste pohađali, ukoliko su relevantni za posao za koji konkurišete.

Veštine i sposobnosti

 • Ovde navedite sve veštine koje posedujete, a da ih niste naveli ranije i da su u vezi sa datim konkursom.
 • Obavezno navedite da li posedujete vozačku dozvolu.

Lične osobine

 • Navedite lične osobine koje posedujete, a da su od važnosti za radno mesto za koje konkurišete (timski rad, upornost, volja za učenjem).
 • Cilj Vam je da se predstavite u najboljem svetlu, ali budite iskreni. Ako ne posedujete neku osobinu, nemojte je navoditi.

Ostalo

 • Ovo polje je opciono. Ukoliko postoji nešto što smatrate bitnim, a niste ranije naveli, npr. da posedujete sopstveni auto, ako je potreban za posao.