Pisanje CV obrazaca i formatiranje teksta

Pisanje CV obrasca

Pisanje CV obrazaca donosi sa sobom mnogo nedoumica, a mi smo se potrudili da Vam taj posao olakšamo.

Pisanje CV obrasca, odnosno opšta pravila na koja treba obratiti pažnju pri pisanju smo obradili u prethodnom članku. Više možete pogledati na strani kako napisati CV za posao, pogledajte i kako se piše i šta treba da sadrži CV obrazac, kao i primer cv obrasca za popunjavanje.

U ovom članku ćemo se pozabaviti formom same biografije. Imajte u vidu da je to Vaš prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem i da treba da se predstavite u najboljem mogućem svetlu.

Dobro napisan CV privlači pažnju poslodavca iznošenjem relevantnih informacija, napisanih  jednostavnim  jezikom i stilom.

Pravilno formatiran CV govori da ste organizovani, uredni, da vladate veštinama neophodnim za rad na računaru i generalno ostavlja dobar utisak.

Ako Vam kažemo da su istraživanja pokazala da poslodavci u proseku provedu šest sekundi gledajući Vaš CV, da li je potrebno da dodatno naglašavamo značaj dobro napisane biografije?

Sjajnu infografiku vezanu za digitalni pravopis možete pogledati ovde.


 

FORMA CV- ja

  • Za pisanje CV obrasca koristite isti font. Neki od preporučenih fontova su: Verdana, Calibri, Century Gothic i Tahoma.
  • Veličina slova bi trebalo da bude između 10 i 12, u zavisnosti od izabranog fonta.
  • Nemojte pisati CV velikim slovima. Velika slova se u pisanoj komunikaciji smatraju vikanjem.
  • Preporučena boja fonta je crna. Ne preporučuje se kombinovanje više od dve boje.
  • Koristite isključivo belu pozadinu, odnosno beli papir.
  • Poželjno je istaći/ podebljati podnaslove, ali ne preterujte sa iskošenim i podebljanim rečima.
  • Za pisanje CV- ja je poželjno koristiti latinična/ ćirilična slova sa „kvačicama“.
  • Tekst rasporedite po stupcima, izbegavajte duge pasuse. Preglednije je kada je su rečenice jedna ispod druge.
  • Obratite pažnju na razmake između određenih delova biografije, kako tekst ne bi bio nepregledan.
  • Dužina CV- ja ne bi trebalo da prelazi dve strane A4 formata, na prvoj strani bi trebalo da budu istaknute najbitnije informacije vezane za posao za koji konkurišete.

 

Besplatan primer CV obrasca evropskog formata.