Kako napisati CV za posao i o čemu voditi računa?

Kako napisati cv

Kako napisati CV za posao?

Kako napisati CV je prva prepreka sa kojom se kandidati suočavaju prilikom konkurisanja za određene poslove.

 

Curriculum Vitae je zapravo Vaša radna biografija. Tržište rada je danas veoma konkurentno, zato je veoma važno posvetiti pažnju pisanju CV- ja. Više o izgledu i formatu samog CV obrasca smo obradili u članku o tehnici pisanja cv obrazaca, a možete pogledati i kako se piše i šta treba da sadrži Vaša radna biografija, kao i primer cv obrasca za popunjavanje.

Sjajnu infografiku vezanu za digitalni pravopis možete pogledati ovde.

Ako Vam kažemo da su istraživanja pokazala da poslodavci u proseku provedu šest sekundi gledajući Vaš CV, da li je potrebno da dodatno naglašavamo značaj dobro napisane biografije? Za tih šest sekundi poslodavci se fokusiraju na sledeće tačke:

 1. Ime i prezime – osnovni podaci o kandidatu.
 2. Preduzeće u kom radite, na kom radnom mestu. Ako ste nezaposleni gledaju podatke o poslednjoj kompaniji u kojoj ste radili, na kom radnom mestu i koliko dugo.
 3. Ostala radna mesta.
 4. Obrazovanje, stepen obrazovanja, kao i mesto sticanja istog.

To Vam govori da CV pre svega treba da bude pregledan sa jasno istaknutim podnaslovima i da imate SAMO šest sekundi da impresionirate budućeg poslodavca.

U nastavku pročitajte kako napisati CV i na šta treba obratiti pažnju.


Opšta pravila za pisanje CV- ja

 • Nemojte konkurisati nakon isteka roka.

 

 • Ako šaljete CV putem e-mail poruke- pošaljite ga isključivo kao attachment, odnosno prilog.

Obavezno kao naslov poruke upišite radno mesto za koje konkurišete, a kao telo/ tekst poruke je poželjno napisati propratno pismo.

 

 • Obavezno navedite poziciju za koju konkurišete.

Neretko se dešava da jedan poslodavac ima više otvorenih konkursa istovremeno.

 

 • Detaljno pročitajte i ispoštujte instrukcije navedene u konkursu za posao.

Ukoliko poslodavac putem konkursa traži nešto osim biografije- tekst na određenu temu ili pak dodatne informacije, obavezno to uradite i priložite uz CV.

 

 • Prilagodite biografiju i propratno pismo potrebama konkretnog konkursa.

Poželjno je istaći informacije relevantne za uslove konkursa, posedovanje traženih veština i iskustava vezanih za željeni posao.

 

 • Navodite potpune, precizne podatke.

U opisu pređašnjeg radnog iskustva pored kratkog opisa delatnosti i naziva preduzeća, navedite trajanje zaposlenja i koje ste radne zadatke obavljali na datom radnom mestu. Uz naziv fakulteta/ obrazovne ustanove obavezno napišite svoj trenutni status- apsolvent, prekinute studije, redovan student itd.

 

 • Nemojte navoditi netačne informacije.

Većinu podataka koje navedete u CV- ju je moguće proveriti, a većina poslodavaca i sprovodi testiranje poznavanja engleskog jezika i rada na računaru, kao i drugih praktičnih veština.

 

 • Naglasite da ste spremni za preseljenje ukoliko je to tačno.

Ako konkurišete van mesta za koje je konkurs raspisan a spremni ste da se preselite, obavezno to naglasite. U suprotnom se može desiti da poslodavac Vašu prijavu ne uzme u obzir.

 

 • Obratite pažnju na slovne i gramatičke greške.

 

 • Nemojte navoditi nepotrebne i suviše lične informacije- kućni ljubimci, muzika i slično.

 

 • Slanje fotografije.

Ukoliko se odlučite da priložite i fotografiju, neka ona bude ozbiljna i profesionalna.

 

 • Ključne informacije moraju biti vidljive. Struktura i izgled CV- ja su veoma važni.

 

Besplatan primer CV obrasca evropskog formata.